Akcijų užsakymo galimybės

akcijų užsakymo galimybės

akcijų užsakymo galimybės

Lietuva gerins elektros persiuntimo kokybę Savų akcijų supirkimą turi teisę inicijuoti patys bendrovės akcininkai, priimdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą. Pagrindinis reikalavimas vykdant savų akcijų supirkimą — visi bendrovės akcininkai turi turėti  lygias galimybes parduoti bendrovei akcijas.

akcijų užsakymo galimybės

Antra — įmonė turi veikti pelningai, nes turi turėti galimybes atsiskaityti su akcininkais. Jeigu bendrovės akcijos įsigytos pažeidžiant numatytas sąlygas, Akcinių bendrovių įstatymas numato kaip tokia procedūra turi būti baigiama, t. Taigi iš esmės net jeigu nespėjama akcijų supirkimo atlikti per 18 mėn.

akcijų užsakymo galimybės

Tokiu būdu savų akcijų supirkimas yra naudingas tiek išeinantiems akcininkams, tiek pasiliekantiems bendrovėje, todėl ši priemonė sprendžiant akcininkų ginčą gali būti labai efektyvi. Jeigu akcijos superkamos už ne mažesnę nei jų rinkos kainą, norintys pasitraukti akcininkai noriai dalyvauja šiame procese.

akcijų užsakymo galimybės

O kadangi bendrovės supirktos akcijos gali būti anuliuotos, tai atlikus ne tik išsprendžiamas akcininkų konfliktas, bet ir, sumažėjus akcininkų skaičiui, likusiems akcininkams padidėja jų turimų akcijų dydis bendrovės įstatiniame kapitale, tai reiškia didesnę grąžą ateityje didesni dividendai, padidėjusios akcijų užsakymo galimybės teisės ir pan.

Todėl ir nenorintys parduoti savų akcijų akcininkai dažnu atveju tokiam procesui pritaria.

medžiagos